24/8 - Persbericht: Fietskaravaan en actiekamp tegen uitbreiding van de Brusselse Ring

Persbericht

Verschillende milieu- en mobiliteitsverenigingen organiseren op 27 en 28 augustus 2010 CAMP[r]ING, een actiekamp langs de Brusselse Ring (R0). Er is ook een ontmoeting gepland tussen fietsers uit Vlaanderen en Brussel op een brug over de R0. De actie is een initiatief van JNM en het Brusselse fietserscollectief PlaceOVelo en krijgt de steun van het platform Modal Shift. Ze verzetten zich tegen de plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van R0.

De bedoeling van de actie is om het verzet vanuit Vlaanderen en Brussel tegen de plannen van de uitbreiding van de Ring zichtbaar te maken. De milieu- en mobiliteitsverenigingen wijzen er op dat bij een eventuele uitbreiding van de R0 een belangrijk deel van een beschermd en waardevol natuurgebied zal vernietigd worden.

Natuurpunt, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) verzetten zich met klem tegen de mogelijke kap van een belangrijk deel van dit waardevolle bos. “De natuurwaarden van het Laarbeekbos verdienen extra aandacht omwille van een aantal 'oud-bos-soorten' zoals de bosanemoon en een twaalftal vleermuizensoorten", zegt Annelore Nys van Natuurpunt.

Modal Shift wijst er op dat een uitbreiding van de R0 op termijn nog meer verkeer gaat aanzuigen naar de Ring en de druk op de omgeving verder zal verhogen, zowel in de Vlaamse Rand als in het Brussels Gewest[i].

Modal Shift herinnert er aan dat ons land nu al door de Europese Commissie in gebreke werd gesteld wegens het niet naleven van de Europese richtlijn voor fijn stof, en dat een uitbreiding van de Ring het probleem enkel nog groter zal maken. Meer wagens aanzuigen betekent natuurlijk nog meer vervuiling. Volgens het toonaangevende studiebureau STRATEC zal binnen 5 à 10 jaar de Ring opnieuw terug vol file staan[ii]

"Nu al is de enorme invasie van auto’s een rem op het fietsgebruik want veel mensen voelen zich onveilig en willen niet in de stank en het lawaai van de auto’s rijden. Om meer mensen op de fiets te krijgen moet de overheid maatregelen nemen om het autoverkeer te verminderen en niet het omgekeerde, zoals de Vlaamse overheid nu doet; plannen maken die er vanuit gaan dat er nog veel meer autoverkeer zal komen, en die dan natuurlijk ook voor meer verkeer zullen zorgen”, zegt Neal Michiels van PlaceOvelo.

 

Op 27 augustus om 18u zal er een “kritische massa” fietsers van de Naamsepoort in Brussel naar de brug van de Limburg Stirumlaan over de R0 rijden, waar ze om 19u30 zullen aankomen. Er zal een actiekamp komen naast het vlakbijgelegen Laarbeekbos. Vanaf 20u30 slaat het actiekamp zijn tenten op naast het Laarbeekbos, een Natura 2000 gebied dat sterk bedreigd wordt door de uitbreiding van de Ring R0. Zaterdagmorgen brengt de Vereniging voor Bos in Vlaanderen een infosessie over bedreigde bossen in Vlaanderen. De pers is welkom tussen 10 en 13u.

De mobiliteitsstudie die deel uitmaakt van het plan-MER voor de uitbreiding van de R0 is momenteel in studiefase. De resultaten van die studie worden verwacht in oktober 2010.

Modal Shift is een platform van verenigingen die werk willen maken van een andere aanpak van de mobiliteitsproblemen op de Brusselse ring. Verbreden is het probleem uitstellen. Wij gaan voor echte oplossingen. Modal Shift verenigt nu de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw), Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Inter-Environnement Bruxelles, Fietsersbond, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Friends of the Earth Belgium, Gracq, Inter-Environnement Wallonie, TreinTramBus, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Amis de la Terre, Komimo en Mobiel 21.

 

Contactgegevens

  • - Jeroen Verhoeven, Bral vzw: +32 477 46 31 81
    - Annelore Nys, Natuurpunt: +32 497 89 11 98
  • - Neal Michiels, PlaceOvelo: +32 479 733 465

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

[i] Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee? Modal Shift, juni 2010, Literatuurstudie over het aanzuigeffect van meer weginfrastructuur  http://www.modalshift.be/IMG/pdf/modal_shift_nota_meer_weginfrastructuur...

[ii] Hugues Duchâteau, bestuurder bij STRATEC in Le Vif/L'Express  (oktober 2009)