Enquêtes Publiques

Choisissez une commune

+ lire la sélection d'enquêtes publiques ci-dessous

 

cliquez sur la carte pour trouver les enquêtes publiques et toutes les coordonnées de votre commune

la sélection d'enquêtes publiques:

(mise à jour tous les 15 jours - service fourni en néerlandais uniquement)

Ontwerp LUCHT-KLIMAAT-ENERGIE PLAN met milieueffectenrapport is in openbaar onderzoek van 25 mei tot en met 31 juli.
de documenten zijn te vinden via www.leefmilieu.brussels/onderzoek-luchtklimaat. (link is external)
Geen overlegcommissie - alleen schriftelijke reacties aan
Leefmilieu  Brussel   -  Openbaar  onderzoek  “Lucht-klimaat-energieplan”
Thurn  &  Taxis  site-  Havenlaan  86C/3000- 1000 Brussel
Of via:  airclimat-luchtklimaat@leefmilieu.brussels

ANDERLECHT

RSC Anderlecht (Vanden Stock & Van Holsbeeck) vraagt een stedenbouwkundige en milieuvergunning 1A voor uitbreiding van voetbalstadion, een parkeergebouw en heraanleg omgeving aan de Verbeecklaan, voor openlucht parking in Dupuislaan, Mededinging-, Vande Woestijns- en Adolphe Prinsstraat en voor parking en nieuwe omnisportzaal en heraanleg omgeving aan René Henri-, Dokter Huetstraat, Decoster- en Itterbeekselaan. De volledige effectenstudie zit in het dossier.
Openbaar onderzoek tot en met 21 mei.
Overlegcommissie op 28 mei.

BRUSSEL-VIJFHOEK

Stad Brussel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de straten van Ilot Sacré, van gevel tot gevel: Beenhouwers-, Korte Beenhouwers-, Predikherenstraat,   Getrouwheidsgang, Eénmansstraatje, Huidenmarkt, Ossekop- en Paternostergang.
Openbaar onderzoek tot en met 12 juni.
Overlegcommissie op 24 juni.

Cluster Chambon nv vraagt een wijziging van stedenbouwkundige vergunning aan Wolvengracht, Kreupelen- en Zilverstraat met bestemmingswijziging, afschaffing van bepaalde uitbreiding en wijziging aan stabiliteit van parking.
Openbaar onderzoek tot en met 29 mei.
Overlegcommissie op 9 juni

Atenor sa vraaget een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor verbouwing van 2 kantoorgebouwen tot appartementsgebouw en gemend woon- kantoorgebouw met 153 ondergrondse parkings aan het Jan Jacobsplein 6 en Waterloolaan 77.
Openbaar onderzoek tot en met 29 mei.
Overlegcommissie op 9 juni.

Bytwoby vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor 16 woningen met 19 parkeerplaatsen in de Fabriekstraat 12 - 14.
Openbaar onderzoek van 29 mei tot en met 12 juni
Overlegcommissie op 23 juni.

BRUSSEL - HAREN

Stad Brussel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Ganzeweide-, Wachttoren-, Kampstraat en Dobbelenberg.
Openbaar onderzoek tot en met 12 juni.
Overlegcommissie op 24 juni.

Seb Investment  BNP Paribas vraagt een milieuvergunning 1B voor een overdekte parking van 156 voertuigen en een openlucht parking van 144 wagens in de Bourgetlaan 20.
OPenbaar onderzoek tot en met 29 mei.
Overlegcommissie op 9 juni

BRUSSEL LAKEN

Icapital vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van een industrieel gebouw naar 19 appartementen met 17 parkings in de E. Tollenaersestraat 28A.
Openbaar onderzoek van 29 mei tot en met 12 juni
Overlegcommissie op 23 juni.

EVERE

Group Vlan & Capital Construct vraagt een wijziging aan haar stedenbouwkundige vergunning voor afbraak van industrieel gebouw en nieuwbouw van productieactiviteit, 9 appartementsgebouwen en 199 ondergrondse parkings in de Georginlaan 30/Grosjeanlaan 92.
Openbaar onderzoek tot en met 1 juni
Overlegcommissie op 18 juni.

KOEKELBERG

Gemeente Koekelberg vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor een openbaar gebouw met een culturele pool gericht op circuskunsten in de Stepmanstraat 19 - 23 en Neepstraat 31.
Openbaar onderzoek tot en met 22 mei.
Overlegcommissie op 29 mei.

SCHAARBEEK

MIVB vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor vernieuwing van tramsporen en heraanleg van Van Ooststraat tussen Verboekhovenplein en kruispunt Gallait/Quinaux/Paviljoen, creatie van tegengestelde rijrichting voor tram naar Verboekhovenplein en verbetering rijcomfort fietsers, beveiliging oversteekplaatsen, vellen van 6 bomen en planten van 14 nieuwe bomen
Openbaar onderzoek tot en met 5 juni.
Overlegcommissie op 25 juni.

SINT-JANS-MOLENBEEK

Immobam vraagt een stdenebouwkundige vergunning voor 31 woningen met 23 ondergrondse parkings in de Sint-Mariastraat 11 - 13.
Openbaar onderzoek tot en met 25 mei.
Overlegcommissie op 2 juni.

UKKEL

Gemeente Ukkel vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van het kruispunt Ringlaan/Dieweg/Beeldhouwerslaan.
Openbaar onderzoek tot en met 16 juni.
Overlegcommissie op 1 juli.

WATERMAAL-BOSVOORDE

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor 59 woningen met ondergrondse parkings en een kinderdagverblijf in de Aartshertogenlaan / Aartshertogensquare / Berensheide.
Infovergadering op 26 mei 20 u in het gemeentehuis.
Openbaar onderzoek van 26 mei tot en met 9 juni.
Overlegcommissie op 1 juli.